Logoschwarz2

 

Christian_Kneise_Syria001 Christian_Kneise_Syria002 Christian_Kneise_Syria003

Damaskus

Christian_Kneise_Syria005 Christian_Kneise_Syria004 Christian_Kneise_Syria006 Christian_Kneise_Syria007Christian_Kneise_Syria009 Christian_Kneise_Syria008Christian_Kneise_Syria010 Christian_Kneise_Syria011

Palmyra

Christian_Kneise_Syria012

boy near Ar-Raqqa

Christian_Kneise_Syria013Christian_Kneise_Syria015

Suq Aleppo

Christian_Kneise_Syria014

Aleppo

Christian_Kneise_Syria016

Hama

Christian_Kneise_Syria017

Krak de Chevaliers

Christian_Kneise_Syria018 Christian_Kneise_Syria019

Maalula

error: